Sale!

Szkolenie online “Jak uzyskać odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny?”

59,00  39,00 

Category:

Description

Szkolenie, dzięki któremu dowiesz się jak dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę spowodowaną przez niepożądany odczyn poszczepienny (NOP)

Setki tysięcy ludzi przyjęło już szczepionkę przeciw COVID-19 w Polsce. Od pierwszego dnia szczepienia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 2572 niepożądane odczyny poszczepienne, z czego 397 miało charakter poważny lub ciężki. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że poszkodowani w wyniku niepożądanych skutków szczepionki na COVID-19 mają dostać od 10 tys. zł do 100 tys. zł odszkodowania z ministerialnego Funduszu Kompensacyjnego. Odszkodowanie nie wykluczy dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, a od negatywnej decyzji komisji pacjent będzie mógł w ciągu 30 dni odwołać się do sądu administracyjnego.

NOP – co to jest?
NOP to skrót od “niepożądanego odczynu poszczepiennego”. Określany jako zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki. Wyjątkiem jest podanie szczepionki przeciwko gruźlicy. W tym przypadku kryterium czasowe jest dłuższe niż cztery tygodnie. NOP to zatem pogorszenie stanu zdrowia, które wystąpi w określonym czasie po szczepieniu.

Dlaczego zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych jest kłopotliwe?
W Polsce występuje klasyczny konflikt interesów zgłaszania NOP. Osobą uprawnioną do zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego jest lekarz, który sam zakwalifikował dziecko do szczepienia. Jeżeli klasyfikacja do szczepienia była nieprawidłowa i w jej wyniku doszło do powikłania – wówczas lekarz musi sam “donieść” na własną osobę. W systemie prawnym rodzice są pozbawieni możliwości zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Mogą co prawda zrobić to okrężną drogą przy pomocy ustawy farmaceutycznej, jednak pozbawieni są zgłaszania podstawowych sytuacji do Inspektora Sanitarnego. Jedyne co mogą zrobić, to proszenie (często: błaganie) lekarza o zgłoszenie takiego zdarzenia.

„Nie podlega żadnej dyskusji, że powinniśmy lepiej niż dotychczas rejestrować niepożądane odczyny poszczepienne. Dialog w tej kwestii jest bardzo potrzebny.”
– prof. Mirosław J. Wysocki, lekarz, profesor nauk medycznych.

Niezwykłą patologią prawną jest fakt, że rodzice nie mają żadnej kontroli nad rejestrem NOP. Dochodzi przez to do absurdalnych sytuacji, w których zgłoszony i stwierdzony NOP trafia do Sanepidu, gdzie ma zmienianą klasyfikację (np. z mocnego na lekki). Określenie odczynu jako łagodny lub ciężki ma oczywiście dalsze skutki wpływające na ewentualne odszkodowanie.

Jako radca prawny zdecydowanie rekomenduję, w przypadku zauważenia NOP u dziecka w przeciągu pierwszych 4 tygodni od szczepienia – skierowanie samemu pisma do Inspektora, niezależnie od decyzji lekarza. Może to mieć ogromne znaczenie jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.
– adw. Jacek Wilk

Jak jest w praktyce z częstością występowania niepożądanych objawów?
Wg danych publikowanych przez WHO np. w 2013 roku w Polsce działania niepożądane leków zgłosiło jedynie 0,1% mieszkańców, w Wielkiej Brytanii 7,3%, a w Niemczech 6%. Jednak z szacunków FDA wynika, że zgłaszanych jest nie więcej niż 5% wszystkich powikłań, co znaczy, iż liczbę oficjalnie zgłoszonych powikłań należy pomnożyć przez liczbę od 20 do 100 (niektórzy autorzy mówią nawet, że przez 1000), aby uzyskać realistyczną liczbę wszystkich niepożądanych skutków szczepień.

O co będziemy walczyć?
W procesie, którego celem jest uzyskanie odszkodowania za NOP – samo pojęcie odszkodowania zawiera w sobie trzy rodzaje świadczenia:
1) Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty poniesione w związku z leczeniem, tj. zakupy leków, dojazdy do szpitala, badania, wizyty lekarskie. Pacjent powinien gromadzić wszystkie dowody poniesionych kosztów.
2) Zadośćuczynienie jest wypłacane z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych jakich doznał pacjent w wyniku wystąpienia NOP, czyli za poniesienie szkody o charakterze niematerialnym. Można także je wypłacić najbliższym w przypadku zgonu pacjenta.
3) Renta jest wypłacana, gdy wystąpi konieczność ponoszenia kosztów dalszego leczenia, rehabilitacji lub konieczność dodatkowej opieki nad pacjentem w związku z pogorszeniem jego stanu zdrowia w wyniku NOP.

UWAGA: W przypadku ustalenia związku przyczynowego między szczepieniem, a rozstrojem zdrowia roszczenie o odszkodowanie można także oprzeć na art. 417(2) Kodeksu Cywilnego, który przewiduje możliwość zasądzenia odszkodowania również w przypadku legalnego działania pracowników ochrony zdrowia, na zasadach słuszności.

Czego dowiesz się na szkoleniu?
– Podstawy prawne dot. niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce.
– Omówienie procedury zgłaszania NOP w Polsce.
– Wskazówki prawne, czyli czego się wystrzegać i na co zwracać uwagę?
– Jak wykazać związek przyczynowo-skutkowy między przyjęciem szczepionki, a konkretnym NOP?
– Wykazanie winy za spowodowanie szkody oraz związek między szkodą, a działaniem lub zaniechaniem lekarza.
– Jak złożyć wniosek o przyznanie odszkodowania do Rzecznika Praw Pacjenta (wraz z dokumentacją medyczną)?
– Jak uzyskać odszkodowanie w trybie postępowania cywilnego jako roszczenie wobec podmiotów odpowiedzialnych za powstanie tej szkody?

Webinar odbędzie się 28 lutego (niedziela) 2021 roku o godz. 20:00.

CENA: 39,00 zł

Jak to działa?
Szkolenie prowadzone w formie online na żywo przez adw. Jacka Wilka za pomocą platformy ClickMeeting. Wymagany jest dostęp do internetu. 48 godzin przed szkoleniem uczestnik szkolenia otrzymuje link z zaproszeniem do webinaru na adres mailowy podany przy rejestracji. Po zakończeniu spotkania przesyłamy pełne nagranie z przeprowadzonego szkolenia z możliwością odtworzenia w dowolnym terminie.