Uczniowie i rodzice w obliczu koronawirusa. Szkoła vs. Covid-19

39,99 

Szkolenie adw. Jacka Wilka dla wszystkich osób (ze szczególnym wskazaniem na rodziców i opiekunów prawnych), których dotyczą rygory pandemiczne w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświaty.

Scenariusz szkolenia:

  • Analiza aktualnie obowiązujących rygorów i obostrzeń w związku
    ze zwalczaniem COVID-19
  • Podstawowe prawa rodzica/opiekuna dziecka uczeszczającego do szkoły
  • Czego jako rodzic/opiekun możesz wymagać od placówki oświatowej
    w zakresie sposobu traktowania dziecka?
  • Analiza prawna “co wolno, a co jest zakazane” dla pracowników i dyrekcji szkoły w ramach aktualnych rygorów antycovidowych
  • Konsekwencje decyzji rodzica/opiekuna i postępowanie w sytuacjach wątpliwych

Szkolenie przesyłane w formie elektronicznej po zaksięgowaniu wpłaty na adres mailowy podany przy rejestracji.

Kategoria: