Promocja!

Jak się bronić przed obowiązkowymi szczepieniami przeciw COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych?

59,99  39,99 

Kategoria:

Opis

Jak się bronić przed obowiązkowymi szczepieniami przeciw COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia ub. roku obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 mają podlegać:
– osoby wykonujące zawód medyczny oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – i to nawet jeśli nie wykonują zawodu medycznego,
– osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
– studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Ponadto, ze strony różnych przedstawicieli rządu słyszymy coraz częstsze wypowiedzi zapowiadające, że powyższemu obowiązkowi mają w niedalekiej przyszłości podlegać także nauczyciele oraz osoby zatrudnione w służbach mundurowych. Resort zdrowia już zapowiedział, że nauczyciele będą musieli być zaszczepieni! “Nie przestanę uważać, że obowiązek szczepień w grupach mundurowych i nauczycieli – bo wśród medyków już wprowadziliśmy – to są te obowiązki, które powinny mieć miejsce i ja całe kierownictwo polityczne będę do tego przekonywał – powiedział minister zdrowia.

Wyżej wskazane osoby są obowiązane poddać się takiemu szczepieniu w terminie do dnia 1 marca 2022 r. Co więcej, powyższy obowiązek ma mieć zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Zmuszanie kogokolwiek do poddawania się jakiejkolwiek procedurze, terapii lub zabiegowi medycznemu jest sprzeczne nie tylko z Konstytucją RP, ale również wiążącymi Polskę traktatami, jak i polskim ustawodawstwem. Co więcej – wykonanie zabiegu bez zgody zainteresowanego jest przestępstwem kryminalnym, opisanym w Kodeksie karnym.

Na szkoleniu omawiane są zagadnienia dotyczącego tego jak się bronić przed ww. nielegalnym przymusem szczepień, jak i tego, czy za uchylenie się od takiego obowiązku będzie grozić Wam jakikolwiek rodzaj odpowiedzialności osobistej lub zawodowej. Poznajcie swoje prawa – aby móc stawić czoła nadużyciom władz.

Szkolenie + bonus prawniczy przesyłane na adres mailowy po zakupie.