Porada prawna “Zmień warunki najmu (obniżenie lub czasowe zawieszenie) w związku z zakazem prowadzenia działalności!”

39,90 

Kategoria:

Opis

Porada prawna przygotowana przez adw. Jacka Wilka

Dowiedz się jak obniżyć lub czasowo zawiesić czynsz najmu w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności wynikającą z ograniczeń
i obostrzeń covidowych.

Liczba stron: 38

Spis treści:

  1. Trudności w opłacaniu czynszu wynikające z zakazu prowadzenia działalności.
  2. Trwałości stosunku umownego a zdarzenia niezależne od stron umowy.
  3. Możliwość zmiany warunków umowy najmu – ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia lub czasowego zawieszenia płatności czynszu najmu.
  4. Granice możliwej ingerencji sądu w stosunek najmu.
  5. Metodologia praktycznego postępowania w sprawach umów najmu.
  6. Orzecznictwo sądów w podobnych sprawach.
  7. Sposób postępowania przez najemcę w sytuacji niemożności ponoszenia kosztu czynszu najmu w dotychczasowej wysokości.
  8. Zastosowanie natychmiastowego trybu wypowiedzenia umowy.
  9. Praktyczne możliwości obniżenia czynszu najmu.
  10. Wzór pisma prawniczego – obniżenie/czasowe zawieszenie czynszu najmu z powodu zagrożenia epidemicznego.

Cena: 39,90 zł