Promocja!

Indywidualna obrona prawna przed przymusem szczepień

602,70  450,00 

Kategoria:

Opis

INDYWIDUALNA POMOC PRAWNA adw. Jacek Wilk

Zapraszamy do skorzystania z indywidualnej obrony prawnej przed przymusem szczepień prowadzonej przez adw. Jacka Wilka.

Usługa profesjonalnej asysty Kancelarii Adwokackiej Jacek Wilk dla osób zmuszanych (bezpośrednio lub pośrednio) do dokonania szczepienia wbrew ich woli lub z naruszeniem ich prawa do świadomej i poinformowanej zgody, zwłaszcza w sytuacji niewykluczenia w ich (lub ich dzieci) przypadku odnośnych przeciwwskazań, w szczególności opisanych na ulotkach producenta preparatu (szczepionki).

W praktyce usługa ta polega na udzieleniu samemu zainteresowanemu (w tym zwłaszcza rodzicom dzieci podlegających obowiązkowi szczepień ochronnych) kompleksowej pomocy doradztwa prawnego – poczynając od przekazania Klientowi przez Kancelarię wszystkich istotnych prawnie informacji (niezwłocznie po otrzymaniu przez zainteresowanego wezwania lub innego pisma z przychodni lub Sanepidu), aż do wsparcia zainteresowanego w zakresie sporządzania odpowiednich w takich sprawach pism urzędowych i procesowych, w tym m.in. utworzenia wzorów:

1) Zażalenia na grzywnę za brak zaszczepienia, 2) Odwołania i inne środki zaskarżenia od wszelkich niekorzystnych rozstrzygnięć wydanych przez funkcjonariuszy i organy publiczne w związku ze sprawą, 3) Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 4) Ewentualne skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Osługa jest szczególnie ważna od momentu otrzymania przez zainteresowanego powiadomienia o możliwości nałożenia grzywny lub o jej nałożeniu (lub o wystawieniu odnośnego tytułu wykonawczego) – gdyż celem udzielenia ww. pomocy jest to, aby na osobę zainteresowaną nie została nałożona grzywna, albo by doprowadzić do jej umorzenia.

W odniesieniu do powyższego należy mieć na względzie fakt, iż aby nie doszło do konieczności zapłacenia grzywny, niezbędnie konieczne jest wniesienie – w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia zainteresowanemu odpowiedniego pisma urzędowego zawierającego postanowienie o nałożeniu grzywny – prawidłowo skonstruowanego zażalenia na takie postanowienie. Prawidłowe i terminowe zaskarżenie grzywny może także w większości przypadków zabezpieczyć zainteresowanego przed nałożeniem na niego przez organ kolejnych, nierzadko dużo wyższych, grzywien (które zgodnie z ustawą mogą sięgać nawet kwoty 50 000 złotych).

Po zakupieniu indywidualnej pomocy prawnej Dział Klienta Kancelarii Adwokackiej skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dogodnego terminu spotkania z adw. Jackiem Wilkiem. Możliwość spotkania osobistego w siedzibie Kancelarii w Warszawie, poprzez Skype, telefoniczne lub mailowo.