Pozew zbiorowy w związku z bezpodstawnym zatrzymaniem w 2020 roku!

95,00 

Kategoria:

Opis

Jesteś zainteresowany wniesieniem pozwu zbiorowego o odszkodowanie
w związku z bezpodstawnym zatrzymaniem?
Uzyskaj nawet 5000,00 zł odszkodowania!

Złożyłeś do sądu zażalenie w tej sprawie i zostało ono rozpatrzone pozytywnie? Pamiętaj, że takie orzeczenie to bardzo silna postawa
do uzyskania odszkodowania!

Kancelaria Adwokacka Jacek Wilk pokieruje Twoją sprawę w ramach pozwu zbiorowego! Im więcej osób przystąpi do pozwu zbiorowego, tym większe szanse na wygraną i uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia. Nie zwlekaj!

CENA: 95,00 zł
(kwota na poczet opłaty od wyżej wskazanego pełnomocnictwa oraz w ciężar pokrycia wynagrodzenia zryczałtowanego, koniecznego do pokrycia kosztów kancelaryjno-biurowych umożliwiających rozpoczęcie prowadzenia sprawy (w tym: pokrycia wydatków związanych m.in. z nabyciem niezbędnego papieru biurowego, tonerów, kopert, znaczków pocztowych, innych niezbędnych materiałów kancelaryjno-biurowych oraz pokrycia innych, temu podobnych, standardowych i niezbędnych kosztów prowadzenia sprawy).

Po zrealizowaniu zamówienia otrzymają Państwo:
1. Regulamin świadczonych usług.
2. Wzór pełnomocnictwa
3. Formularz zgłoszeniowy
Powyższe dokumenty należy wydrukować i przesłać na adres Kancelarii celem rozpoczęcia procedury pozwu zbiorowego.

Szczegółowy regulamin świadczenia usług (do pobrania): https://we.tl/t-RLOoFZoGaz