pakiet wilka

OBRONA PRZED SZCZEPIENIAMI!

Pakiet zawiera:
– Specjalistyczna porada prawna
– 6 szkoleń webinarowych
– 3 książki

CENA PAKIETU uwzględniająca 90% RABAT: 39,90 zł
*Standardowa wartość pakietu to 435,85 zł

90% RABAT NA PAKIET WILKA

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

o pakiecie

Najbardziej kompletna analiza prawna dot. przymusu szczepień na COVID-19. “PAKIET WILKA” to eksperckie książki, szkolenia i porady prawne. Pakiet przygotowany przez adw. Jacka Wilka specjalizującego się w obronie przed przymusem szczepień oraz wszelkimi nielegalnymi obostrzeniami związanymi z pandemią.

Eksperckie szkolenia, poradniki i książki stworzone do obrony przed bezpośrednim i pośrednim przymusem szczepień. Starannie przygotowany pakiet tłumaczy prawa każdego polskiego obywatela w związku z realizacją akcji masowych szczepień przeciw COVID-19.

Dowiedz się jak dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę spowodowaną przez niepożądany odczyn poszczepienny (NOP). Zabezpiecz swoje prawa obrony przed eksperymentalnymi szczepieniami! “Pakiet Wilka” to pozycja obowiązkowa dla osób zmuszanych (pośrednio lub bezpośrednio) do dokonania szczepienia – wbrew ich woli lub z naruszeniem ich prawa do świadomej i poinformowanej zgody. Sprawdź, jak się bronić przed nielegalnym przymusem szczepień i czy za uchylenie się od takiego obowiązku może grozić kara.

Poznaj swoje prawa. Staw czoła nadużyciom władzy i przymusowemu eksperymentowi medycznemu.

CO ZAWIERA PAKIET?

Jak się bronić przed przymusem szczepień?

[…] Jak wynika z przeprowadzonych analiz, uczestnictwo w szczepieniu przeciw COVID-19 kwalifikować należy w niebudzący wątpliwości sposób jako udział w eksperymencie leczniczym (eksperymencie medycznym).

Przypomnieć należy raz jeszcze art. 39 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Oznacza to, że każda osoba biorąca udział w eksperymencie medycznym musi wyrazić na to „dobrowolną zgodę.”

Obowiązek wyrażenia takiej zgody wynika również jednoznacznie z brzmienia przepisu art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którą „eksperyment medyczny może być przeprowadzony po uzyskaniu zgody jego uczestnika lub osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć”.

Decyzja uczestnika o wzięciu udziału w eksperymencie medycznym musi być świadoma, swobodna i dobrowolna, jak również udzielona w odpowiednim czasie, a więc jeszcze przed zabiegiem (w tym przypadku – przed szczepieniem).

Zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta na każdym etapie eksperymentu (obowiązkiem osób przeprowadzających eksperyment jest w takim wypadku jego natychmiastowe przerwanie i odstąpienie od dalszych czynności). Osoba, która cofnie wcześniej udzieloną zgodę, nie może być z tego tytułu obciążona jakimikolwiek kosztami oraz nie mogą spotkać jej z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje prawne.

Świadoma zgoda to zgoda wyrażona przez posiadającą pełnię władz umysłowych osobę, która została rzetelnie poinformowana o wszystkich istotnych okolicznościach związanych ze szczepieniem, w tym o ryzyku z nim związanym.

W tym celu należy udzielić osobie biorącej udział w takim eksperymencie wyczerpujące i rzetelne informacje dotyczące procesu szczepienia, jak również wyczerpujące i rzetelne informacje dotyczące samej szczepionki. […]

EKSPERTYZA PRAWNA

SZKOLEŃ

KSIĄŻKI

W skład pakietu wchodzi specjalistyczna porada prawna, sześć szkoleń webinarowych oraz trzy książki.

adw. Jacek Wilk

Jacek Wilk jest absolwentem międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych oraz finansów i bankowości na SGH, prawa na Uniwersytecie Warszawskim, filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dwóch stopni w Szkole Międzynarodowego Prawa Podatkowego w holenderskim Veldhoven. Dodatkowo Jacek Wilk jest po studiach podyplomowych z prawa europejskiego i międzynarodowego na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. 

Właściciel Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Od początku wybuchu pandemii obostrzeń i restrykcji, adw. Jacek Wilk pomoga tysiącom Polaków w obronie podstawowych praw i wolności. W swoich poradnikach i szkoleniach punktuje władzę i wykazuje ich jawne łamanie prawa.

Jacek Wilk

OBRONA PRZED SZCZEPIENIAMI

Pakiet wilka!

Najbardziej kompletna analiza prawna dot. przymusu szczepień na COVID-19.