matura z wilkiem

Zdaj maturę z WOS na 100%!

Weź udział w kursie maturalnym z adw. Jackiem Wilkiem, wieloletnim praktykiem prawa, Posłem na Sejm RP VIII kadencji, kandydatem na Prezydenta RP.

Zapisz się na kurs!

Utrój polityczny rp

Kurs został przeprowadzony zgodnie z najnowszą podstawą programową. Adwokat Jacek Wilk omawia szczegółowo wszelkie niuanse wymagane na maturze z WOS. Dodatkowo możesz liczyć na ciekawostki przy każdym temacie, które adw. Wilk przytacza na podstawie własnego doświadczenia prawniczego i poselskiego.

matura na 100%

Ustrój polityczny RP to jeden z najważniejszych rozdziałów wiedzy wymaganej na maturze. Znajomość tajników prosperowania Parlamentu, uprawnień Prezydenta RP, czy roli Konstytucji i sądów – zapewni Ci wzorowe przygotowanie do tegorocznej matury z wiedzy o społeczeństwie.

nauka na najwyższym poziomie

Nigdy nie jest za późno na naukę!

Projekt „Matura z Wilkiem” został stworzony z myślą i w trosce o tegorocznych maturzystów, którzy nie mając odpowiednich możliwości edukacyjnych w placówkach oświatowych skazani są na drogie i często nieskuteczne korepetycje uzupełniające. W odpowiedzi na postępującą degradację polskiego systemu edukacji stworzyliśmy kurs online, dzięki której uczniowie będą mogli z uśmiechem na twarzy pisać egzamin, a także odbierać zaskakująco dobre wyniki egzaminu dojrzałości.

Zacznij juź dzisiaj!

Nauka na miarę XXI wieku

Wiemy jak wiele czasu zabiera maturzystom szkoła i wszystkie absurdy z nią związane. Dopasowanie się do harmonogramu korepetytorów wielokrotnie jest niemożliwe. Dlatego też „Matura z Wilkiem” w postaci korepetycji webinarowych jest idealnym rozwiązaniem dla maturzystów ceniących sobie elastyczność oraz indywidualne podejście. To uczeń decyduje kiedy może się uczyć, a nie korepetytor! Nasza „pigułka” działa 24 godziny na dobę!

– adw. Jacek Wilk

Calendar

Our Upcoming Curricular Events & Activities

01

Lekcja

Konstytucja, stany nadzwyczajne i związki wyznaniowe

 • Konstytucja
 • Historia polskich Konstytucji
 • Rodzaje większości
 • Referendum konstytucyjne
 • Zmiana konstytucji
 • Nowelizacje Konstytucji
 • Funkcje i zasady Konstytucji
 • Obowiązki obywatela
 • Stan wojenny
 • Stan wyjątkowy
 • Stan klęski żywiołowej
 • Prawa i wolności konstytucyjne
 • Związki wyznaniowe

02

Lekcja

Parlament, wybory, prawo

 • Sejm i Senat RP
 • Kluby i koła parlamentarne
 • Wybory do Sejmu i Senatu
 • Powstawanie nowego prawa
 • Kto nie może kandydować?
 • Ustawa budżetowa
 • Kompetencje Sejmu
 • Kompetencje Senatu
 • Interpelacje i zapytania poselskie
 • Zgromadzenie narodowe
 • Posłowie i senatorowie
 • Organy Sejmu i Senatu
 • Komisje parlamentarne

03

Lekcja

Prezydent RP

 • Prezydent RP
 • Prezydentura arbitrażowa
 • Kompetencje Prezydenta
 • Prezdyenci Polski
 • Rada gabinetowa
 • Rada bezpieczeństwa narodowego
 • Konstytucyjna odpowiedzialność Prezydenta
 • Kadencja Prezydenta
 • Opróżnienie urzędu Prezydenta
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Krajowe Biuro Wyborcze
 • Sekretarz PKW

04

Lekcja

Wybory prezydenckie, PKW

 • Charakterystyka Prezydenta RP
 • Prezydentura arbitrażowa
 • Kompetencje Prezydenta
 • Prezydenci Polski
 • Rada Gabinetowa
 • Rada Bezpieczeństwa Narodowego
 • Konstytucyjna odpowiedzialność Prezydenta
 • Kadencja Prezydenta
 • Fakty maturalne
 • Opróżnienie urzędu Prezydenta
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Krajowe Biuro Wyborcze
 • Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

05

Lekcja

Sądy i trybunały

 • Wymiar sprawiedliwości
 • Zasady polskiego wymiaru sprawiedliwości
 • Sąd Najwyższy
 • Zasada siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
 • Sądy administracyjne
 • Sądy wojskowe
 • Krajowa Rada Sądownictwa
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Trybunał Stanu
 • Skarga konstytucyjna

06

Lekcja

Kontrola państwowa

 • Funkcjonowanie NIK
 • Prezes NIK
 • Podmioty kontrolowane przez NIK
 • Znaczenie kontroli NIK
 • Rzecznik praw obywatelskich
 • Krajowa Rada radiofonii i telewizji
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Procedura lustracyjna
 • Prokuratura i policja
 • Urząd ochrony konkurencji i konsumentów

07

Lekcja

Samorząd terytorialny

– Struktura i zadania samorządu
– Gmina i jej zadania
– Powiat
– Miasto na prawach powiatu
– Województwo
– Wybory samorządowe
– Wybory organów stanowiących
– Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta
– Referendum lokalne
– Finanse samorządu terytorialnego

Matura z ekspertem

Postaw na doświadczenie!

Maturzysta zasługuje na nauczyciela, który zrozumie jego potrzeby i dopasuje się do jego indywidualnych potrzeb. Adwokat Jacek Wilk to najlepszy fachowiec  z wieloletnim doświadczeniem.

Cena kursu

Kurs maturalny “Matura z Wilkiem” to 7 lekcji z zakresu ustroju RP. Standardowa cena jednej lekcji to 39,00 zł. Decydując się na pakiet 7 lekcji maturzysta otrzymuje 15% zniżki na cały kurs.

Ile trwają lekcje?

Czas trwania każdej z lekcji wynosi około 60 minut. 

Czy kurs jest zgodny z podstawą programową?

Tak, wszystkie kursy są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą progrramową do matury 2021.

W jakiej formie przeprowadzane są lekcje?

Wykupując dostęp do danego kursu otrzymujesz spejcalny link do pobrania lekcji online przygotowanej przez adw. Jacka Wilka. Dostęp do lekcji jest nieograniczony czasowo.

minut kursu

lekcji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Jacek Wilk
ul. Mokotowska 4/6 l. 307
00-641 Warszawa
woj. mazowieckie

Prosimy o kontakt mailowy:
e-mail: kontakt@kancelariawilk.pl