Najnowsze poradniki
adw. Jacka Wilka!

Ingerencja w prawa i wolności obywatelskie (nakaz noszenia maseczek), może być dokonana wyłącznie w drodze ustawy. Wyroki sądowe potwierdzają, że nałożone kary nie miały podstawy prawnej. Teraz obywatele będą mogli domagać odszkodowania bezpośrednio od funkcjonariuszy, którzy nałożyli na nich nieleglne mandaty!

Dowiedz się jak obniżyć lub czasowo zawiesić czynsz najmu w związku
z nadzwyczajną zmianą okoliczności wynikającą z ograniczeń
i obostrzeń covidowych.

 1. Trudności w opłacaniu czynszu wynikające z zakazu prowadzenia działalności.
 2. Trwałości stosunku umownego a zdarzenia niezależne od stron umowy.
 3. Możliwość zmiany warunków umowy najmu – ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia lub czasowego zawieszenia płatności czynszu najmu.
 4. Granice możliwej ingerencji sądu w stosunek najmu.
 5. Metodologia praktycznego postępowania w sprawach umów najmu.
 6. Orzecznictwo sądów w podobnych sprawach.
 7. Sposób postępowania przez najemcę w sytuacji niemożności ponoszenia kosztu czynszu najmu w dotychczasowej wysokości.
 8. Zastosowanie natychmiastowego trybu wypowiedzenia umowy.
 9. Praktyczne możliwości obniżenia czynszu najmu.
 10. Wzór pisma prawniczego – obniżenie/czasowe zawieszenie czynszu najmu z powodu zagrożenia epidemicznego.

Porada prawna liczy 38 stron. Przesyłana jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.

Cena: 39,90 zł

Drogi nauczycielu, zapraszamy na szkolenie online podczas którego dowiesz się:

 • Czy grozi Ci przymus szczepień na COVID-19 w ramach wykonywanej pracy?
 • Czy dyrektor szkoły może żądać od nauczyciela obowiązkowego poddania się szczepieniu?
 • Czy organy kontrolujące mają prawo żądać od nauczyciela informacji o przyjęciu szczepionki?
 • Czy w przypadku odmowy szczepienia na COVID-19 grozi Ci zwolnienie z pracy?
 • Jak bronić się przed przymusem pośrednim i naciskami ze strony dyrekcji i organów kontrolujacych?

“Jak się bronić przed przymusem szczepień na COVID-19 dla nauczycieli?” to kompleksowe szkolenie online skierowane do wszystkich nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.

Prelegent webinaru, adw. Jacek Wilk specjalizuje się w obronie obywateli przed bezpośrednim i pośrednim przymusem szczepień oraz wszelkimi nielegalnymi obostrzeniami związanymi z pandemią.

Szkolenie odbędzie się NA ŻYWO 30 stycznia (sobota) 2021 roku o godz. 19:30. Każdy uczestnik otrzyma pełen zapis wideo ze szkolenia wraz z pomocnymi dokumentami prawnymi ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawnych do obrony.

 Cena: 14,90 zł 39,00 zł
(PREORDER -60% tylk do 24 stycznia!)

Wyjątkowe szkolenie dla przedsiębiorców i wszystkich poszkodowanych przez aparat rządowy w ciągu ostatniego półrocza!

“Zapraszam na specjalityczne i praktyczne szkolenie online na którym dowiedzą się Państwo jak skutecznie pozwać państwo za szkody wyrządzone przez nielegalne obostrzenia i zakazy wprowadzone przez rząd.”
– adw. Jacek Wilk

Szkolenie skierowane jest do wszystkich poszkodowanych podmiotów – osób prawnych, spółek, jak i osób fizycznych – które mogą i mają prawo domagać się naprawienia szkód poniesionych w związku z ograniczeniem praw i wolności obywatelskich, a także możliwości działania na skutek ograniczeń i obostrzeń
– w większości nielegalnych – jakie wprowadził rząd RP w ciągu ostatnich miesięcy w związku z tzw. “walką z COVID19”.

Musiałeś zamknąć lub ograniczyć funkcjonowanie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej? Zostałeś zwolniony z pracy lub pozbawiony (w całości lub
w części) możliwości zarobkowania albo wykonywania zawodu w związku z lockdownem lub innymi obostrzeniami i ograniczeniami? To szkolenie jest dla Ciebie.

W trakcie szkolenia:
1) Poznasz dostępne postaci i formy pozwów  – w tym pozwów zbiorowych
2) Uzyskasz niezbędną i jasno przekazaną wiedzę prawną w zakresie wniesienia pozwu i uzyskania odszkodowania
3) Poznasz przebieg procesu o odszkodowanie i co decyduje o jego skuteczności.
4) Nauczysz się przeprowadzenia jak najskuteczniejszej akcji prawnej wraz z wykorzystaniem wskazówek, które mogą zadecydować o sukcesie.
5) Dowiesz się jak unikać w trakcie takiego procesu błędów i niepotrzebnych ryzyk.

Bonusem specjalnym ze szkolenia będzie zestaw praktycznych informacji i wzorów pism. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pełne nagranie ze szkolenia.

Szkolenie trwa 194 minuty. Kupując szkolenie otrzymujesz pełen zapis webinaru oraz bonus specjalny.

CENA: 29,50 zł

Czy będziesz musiał/a zaszczepić się na Sars-CoV19?

Rząd ogłosił zamówienie 20 milionów szczepionek przeciw wirusowi SCov-2. Jak stwierdził premier Morawiecki “[…] chcemy, żeby [szczepionka] była dostępna w jak największym wymiarze, tak, by wszyscy mogli w jak najkrótszym czasie się zaszczepić”.

W pierwszej kolejności zapowiadany jest przymus szczepień dla pracowników wybranych służb. Przymuszenie przyjęcia szczepionki może się dokonywać także środkami pośrednimi, np. poprzez odmawianie osobom niezaszczepionym możliwości korzystania z usług publicznych (dostęp do urzędów, placówek służby zdrowia, przedszkoli, szkół itd.) lub nawet prywatnych (np. odmowa sprzedaży lub świadczenia usług osobom, które nie okażą zaświadczenia o przyjęciu szczepionki).

Okazuje się, że kupowana szczepionka nie przeszła badań klinicznych III i IV fazy. Dlatego też nie mamy pewności, że jest ona bezpieczna. Masowe podawanie takiej szczepionki może nosić znamiona eksperymentu medycznego. Tymczasem prawo zakazuje stosowania na kimkolwiek takich eksperymentów – także medycznych – bez jego uprzedniej, wyraźnej i jednoznacznej zgody.

Na szczęście nie jesteśmy bezradni. System prawa daje skuteczne możliwości obrony zarówno przed bezpośrednim, jak i pośrednim przymusem szczepień, dlatego warto poznać przepisy
i zasady prawa, które są po naszej stronie w nierównej walce z władzami publicznymi.

Podczas szkolenia:

 • Omówimy odpowiednie przepisy ustaw o prawach pacjenta, zawodzie lekarza oraz
  o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • Przybliżymy standardy i normy międzynarodowe oraz odnośne przepisy Konstytucji RP.
 • Pokażemy jak w sposób praktyczny i sprawdzony – odpierać ataki urzędników próbujących zmusić nas do udziału w eksperymencie medycznym.

Pamiętaj, że masz prawo do korzystania z praw pacjenta i obywatela.

Szkolenie trwa ponad 2 godziny i jest prowadzone przez adw. Jacka Wilka

CENA: 49.90 zł

Szkolenie adw. Jacka Wilka dla wszystkich osób (ze szczególnym wskazaniem na rodziców i opiekunów prawnych), których dotyczą rygory pandemiczne
w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświaty.

Scenariusz szkolenia:

 • Analiza aktualnie obowiązujących rygorów i obostrzeń w związku
  ze zwalczaniem COVID-19
 • Podstawowe prawa rodzica/opiekuna dziecka uczeszczającego do szkoły
 • Czego jako rodzic/opiekun możesz wymagać od placówki oświatowej
  w zakresie sposobu traktowania dziecka?
 • Analiza prawna “co wolno, a co jest zakazane” dla pracowników i dyrekcji szkoły w ramach aktualnych rygorów antycovidowych
 • Konsekwencje decyzji rodzica/opiekuna i postępowanie w sytuacjach wątpliwych

Szkolenie online z serii #TarczaWilka. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pełen zapis wideo ze szkolenia oraz bonus w postaci dokumentów prawnych.

CENA: 26,90 zł

 

Pierwsza taka książka w Polsce. Adwokat Jacek Wilk ma nieukrywaną przyjemność zaprezentować swoją pierwszą publikację książkową nt. prawnej obrony przed przymusem szczepień w Polsce. E-book + audiobook stanowią starannie przygotowane kompendium wiedzy prawniczej. Dzięki sprawdzonemu poradnikowi czytelnik będzie wiedział jak się skutecznie bronić przed nielegalnym przymusem szczepień!

Jako prawnik zamierzam przyjrzeć się w sposób szczególny aspektom normatywnym omawianego zagadnienia oraz sposobom ewentualnej obrony zainteresowanego przed aparatem państwowym.
adw. Jacek Wilk

Oficjalna premiera miała miejsce 12 lipca! Dodatkowo każdy otrzymuje audiobooka.

CENA: 49,00 zł

Poznaj podstawy prawne obowiązku zakrywania nosa i ust: Co nam grozi
za naruszenie obowiązku? Jakie mamy możliwości obrony? Co można zrobić
w sytuacji, kiedy ktoś bezprawnie żąda od nas realizacji obowiązku noszenia maseczki? 
Czy zasłonięcie się na przykład jakąś rzeczą, sprawia że policja nie może nałożyć na nas mandatu?

Problem noszenia maseczek spędza sen z powiek wszystkim właścicielom sklepów, ale także konsumentom. W publikacji nie rozważam konsekwencji zdrowotnych noszenia lub nienoszenia maseczek. Skupiam się na problemie
z prawniczego punktu widzenia.
adw. Jacek Wilk

Jesteś przedsiębiorcą lub klientem i zastanawiasz się nad konsekwencjami braku maseczki w miejscach publicznych? Ta publikacja jest dla Ciebie! Analizujemy problem zarówno z perspektywy klienta, jak też przedsiębiorcy.

CENA: 29,90 zł

Jesteś zainteresowany wniesieniem pozwu zbiorowego o odszkodowanie
w związku z bezpodstawnym zatrzymaniem? Uzyskaj nawet 5000,00 zł odszkodowania!

Złożyłeś do sądu zażalenie w tej sprawie i zostało ono rozpatrzone pozytywnie? Pamiętaj, że takie orzeczenie to bardzo silna postawa
do uzyskania odszkodowania!

Kancelaria Adwokacka Jacek Wilk pokieruje Twoją sprawę w ramach pozwu zbiorowego! Im więcej osób przystąpi do pozwu zbiorowego, tym większe szanse na wygraną i uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia. Nie zwlekaj!

Po zakupieniu usługi otrzymają Państwo:
1. Regulamin świadczonych usług.
2. Wzór pełnomocnictwa
3. Formularz zgłoszeniowy

CENA: 95,00 zł

 

Zamierzasz założyć nową firmę, ale nie jesteś piewien jaka forma działalności będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedniq pod kątem struktury
i opodatkowania? A może prowadzisz już firmę, ale chcesz poznać inne rozwiązania, które okażą się bardziej opłacalne?

Szkolenie prowadzi adw. Jacek Wilk i prof. Mirosław Matyja.

Eksperci skupiają się na wadach i zaletach prowadzenia działalności, wskazują uwarunkowania podatkowe, odpowiedzialność członków firmy (w tym własnym majątkiem),
a także przedstawiają stałe koszty prowadzenia działalności.

Zestaw zawiera pełen zapis wideo ze szkolenia.

CENA: 69,00 zł

 

Interesują Cię prawne aspekty systemu szczepień oraz procedury kontroli jakości i bezpieczeństwa szczepionek?

Szkolenie prowadzi adw. Jacek Wilk

Zapisz się na szkolenie, dzięki któremu dowiesz się,
że szczepienia obowiązkowe nie są równoznaczne ze szczepieniami przymusowymi. Poznasz przypadki umożliwiające zwolnienie z obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom.

Odpowiadamy m.in. na pytanie, czy szczepionki po zarejestrowaniu podlegają przed wprowadzeniem na rynek procesowi kontroli wstępnej. Omówimy problemy związane ze zgłaszaniem i monitorowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych.

CENA: 49,00 zł

 

Czy można karać za brak maseczki w supermarketach i innych placówkach publicznych?

Szkolenie prowadzi adw. Magdalena Wilk i adw. Jacek Wilk

Szkolenie z zakresu “samoobrony” przed nadużyciami władz w okresie pandemii – ze szczególnym uwzględnieniem represji spowodowanych brakiem maseczki
w marketach i powszechnie dostępnych punktach usługowych.

Szkolenie zawiera zarówno praktyczne porady skierowane do “zwykłych konsumentów”, jak i przedsiębiorców pragnących przybliżenia im aktualnie obowiązujących ich praw i obowiązków.

Zestaw zawiera pełen zapis wideo ze szkolenia.

 CENA: 19,00 zł

Poznaj zasady i metody skutecznego postępowania
wobec organów publicznych w związku ze stosowaniem
przez władze nadzwyczajnych środków i rygorów antyepidemicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobów obrony przed mandatami i karami administracyjnymi.

Szkolenie prowadzi adw. Magdalena Wilk i adw. Jacek Wilk 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje #PakietObronny zawierający praktyczne pisma i dokumenty do zastosowania
w postępowaniu wykroczeniowym i administracyjnym: wniosek do Sądu Rejonowego o umorzenie postępowania wykroczeniowego, wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o niewszczynanie postępowania administracyjnego, wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz
z wnioskami dowodowymi, zaskarżenie natychmiastowej wykonalności decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, skarga do WSA.

CENA: 50,00 zł

 

OPINIE

CO MÓWIĄ O NAS UCZESTNICY SZKOLENIA?

“Było bardzo merytorycznie , dziękuję Państwu. Dobra robota. Oby tak dalej!”

- Apl. adw. Maciej Pająk (Wielkopolska Izba Adwokacka)

“Mi osobiście bardzo się podobało, czas zleciał tak szybko że nawet nie zauważyłem kiedy ta 22:00 wybiła. Coś niesamowitego, a ile przydatnych wiadomości! Dowiedziałem się wielu ciekawych informacji i na pewno zapiszę się na kolejne szkolenia. Polecam każdemu z osobna!”

- Daniel Domagała

“Super szkolenie! Przekrój od konstytucji do uprawnień policji przez KPA i to wszystko w 2,5 godziny. Było warto! Czekam na więcej.”

- Grzegorz Zawistowski

gratis dla każdego uczestnika szkolenia

Bonus specjalny #PakietObronny

Kup szkolenie “Jak się bronić przed nadużyciami władz w czasie COVID19?” i skorzystaj z #PakietuObronnego:
1. Wniosek do Sądu Rejonowego o umorzenie postępowania wykroczeniowego
2. Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o niewszczynanie postępowania administracyjnego
3. Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu wraz z wnioskami dowodowymi
4. Zaskarżenie natychmiastowej wykonalności decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego
5. Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego
6. Skarga do WSA

Konspekt szkolenia

Dlaczego warto?

Szkolenie online

Szkolenia organizowane są za pomocą webinarów, dzięki czemu możesz być
w dowolnym miejscu na świecie!

Atrakcyjna cena

Udział w szkoleniu kosztuje mniej niż nominalna cena godzinnej porady prawnej
u prawników!

Sprawdzona wiedza

Każde szkolenie jest starannie przygotowanie przez ekspertów
i podparte własnymi doświadczeniami prawno-biznesowymi.

Dożywotni dostęp do szkolenia

Uczestnicy otrzymują po szkoleniu dożywotni zapis wideo, dzięki czemu zawsze możesz wrócić do materiału!

zaczynamy

Pozostańmy w kontakcie

Kancelaria Adwokacka Jacek Wilk

adw. Jacek Wilk

Kancelaria Adwokacka Jacek Wilk
NIP: 662-148-29-55
ul. Mokotowska 4/6 l. 307
00-641 Warszawa
woj. mazowieckie

Kontakt:
e-mail: kontakt@kancelariawilk.pl